ОБЈАВА - За јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ кое се наоѓа во Општина Дојран, наменето за изградба на викенд куќи Печати

Предмет на јавното наддавање е градежно земјиште сопственост на РМ, предвидено со

Детален Урбанистички план Стар Дојран "место викано КАРАЧ" Урбан Модул 1(еден); Урбан Модул 2(два); на кое е предвидено да се изградат "викенд куќи".

 

За да ја погледнете целата Објава кликнете тука.