Е-ДАНОЦИ Печати
На ден 17.11.2010 год.(среда) со почеток во 12:00 часот во просториите на Општина Дојран  опд страна на УЈП – Подрачна единица Гевгелија  со стручни лица од регионална дирекција Струмица ќе се изврши презентација  за Е-ДАНОЦИ ( Измени и дополнувања во даночната постапка).
На презентацијата треба да присуствуваат  лицата од Вашата компанија кои  работата на оваа проблематика.
Присуството е задолжително.

                                                                          УЈП- Даночно одделение
                                                                                     Гевгелија