ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА 2011 ГОДИНА Печати

Почитувани сограѓани,

На основа на член 14 став 1 алинеја 1 и член 22 став 1 од Правилникот за јавност во работата на Општина Дојран усвоен на седницата на советот на Општина Дојран на ден 28.09.2010

година заведено под број 07-1300/8 од 29.09.2010 година, Општина Дојран го дава на разгледување Предлог буџетот за 2011 година коишто може да го превземете во менито Локална Самоуправа и сите предлози,сугестии и критики може да ги пратите најдоцна до 27.12.2010 год. во делот контакт во менито Локална Самоуправа.